SaveNow là ứng dụng tiết kiệm thông minh, giúp Bạn lập kế hoạch và tiết kiệm cho mục tiêu mà Bạn hứng thú và có nhu cầu

Với mục tiêu cùng đầu tư vào các sản phẩm tài chính trên thị trường nhằm mục đích thu lợi nhuận dưới hình thức cùng SaveNow tham gia vào hợp đồng quản lý đầu tư với các tổ chức tài chính
Vốn hợp tác kinh doanh được quyết định bởi Bạn bằng cách đặt lệnh đầu tư qua hệ thống. Vốn đầu tư chỉ được xác nhận khi mà Bạn thực hiện chuyển khoản tới tài khoản ngân hàng của SaveNow.
Số tiền góp vốn sẽ được xác định bởi số tiền Bạn gửi tới Ngân hàng, chứ không phải số tiền đặt qua hệ thống. Ví dụ: Bạn đặt lệnh chuyển khoản 1.000.000đ nhưng khi gửi thì chỉ gửi 989.000đ, thì số tiền góp vốn sẽ được xác định là 989.000đ
Xác định từ thời gian Bạn thực hiện đầu tư thành công cho tới thời điểm tài khoản Bạn tại SaveNow có giá trị là 0 (không) đồng
Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại SaveNow để kiểm tra giá trị tài sản của mình tại thời điểm đăng nhập. Giá trị tài sản của Bạn tại thời điểm đó chính là kết quả hợp tác kinh doanh của Bạn và SaveNow. Giá trị đó là giá trị mà Bạn có thể đặt lệnh rút.
Tổng giá trị tài sản của Bạn được thể hiện bởi số lượng chứng chỉ quỹ (CCQ) sở hữu và giá của 1 CCQ (NAV của quỹ đầu tư tài chính).

Phí đăng kí tài khoản: Miễn phí. Hệ thống SaveNow không yêu cầu phải đầu tư liên tục hay đầu tư để mở và giữ tài khoản.

Phí đầu tư: Miễn phí. Các cổng thanh toán liên kết với SaveNow có thể thu phí dịch vụ. Phí này không do SaveNow thu, mỗi phương thức thanh toán khác nhau thì có thể có phí khác nhau.

Phí duy trì tài khoản:Phí duy trì được thu vào ngày đầu tiên trong tháng, có ghi lại chi tiết trong lịch sử giao dịch.

  • Phí duy trì = 0.09% * tiền hiện có và cao nhất là 25.000/ tháng.
  • Ví dụ, bạn đầu tư 1.000.000, bạn sẽ trả 900 vnd/ tháng; nếu bạn đầu tư nhiều, bạn sẽ chỉ phải trả tối đa 25000/tháng.

Phí Rút tiền: phí được tính trên mỗi lần rút

  • Dưới 05 tháng: 1.39% * tiền rút
  • Từ 05 tháng trở lên: miễn phí

Ví dụ: Đầu tư lần đầu số tiền 50.000đ cách đây 5 tháng và đầu tư lần 2 số tiền 50.000đ cách đây 3 tháng.

Trong trường hợp muốn rút 80.000đ thì phí rút sẽ được tính bằng 0% x 50.000 + 30.000 x 1.39% = 414 VNĐ

Phí bán CCQ: Miễn phí. Các cổng thanh toán liên kết với SaveNow có thể thu phí dịch vụ. Phí này không do SaveNow thu, mỗi phương thức thanh toán khác nhau thì có thể có phí khác nhau.

Với thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng chứng khoán, theo quy định tại Điều 16 Thông tư 92/2015/TT-BTC, Bạn sẽ phải nộp thuế với thuế suất 0,1% trên giá bán chứng khoán từng lần. Mức thuế này sẽ được SaveNow nộp hộ như trong hợp đồng điện tử.

Do Danh mục đầu tư của bạn bao gồm nhiều quỹ mở khác nhau nên thời gian khớp lệnh để bán CCQ phải mất một thời gian tương ứng.  Ví dụ, Danh mục đầu tư của Bạn gồm quỹ A và quỹ B, thời gian khớp lệnh của quỹ A vào thứ Hai và thời gian khớp lệnh của quỹ B vào thứ Sáu. Khi bạn Rút tiền vào thứ Tư, tài khoản của bạn sẽ hoàn thành khớp lệnh vào thứ Sáu và thứ Hai tuần tới. Sau thời gian khớp lệnh T+5 (T: là thời điểm khớp lệnh), các quỹ mới chuyển tiền về tài khoản của Bạn. Như vậy, tính từ thời điểm Bạn rút tiền thông thường đến thời điểm tiền về tài khoản sẽ mất 1 khoảng thời gian T+5 (không tính T7 và CN).

Phí Rút tiền nhanh (tạm ứng): Phí rút tiền + 0.0375%/ngày*tiền tạm ứng. 

Với Rút tiền nhanh, Bạn sẽ được rút tối đa 90% giá trị tài sản trong tài khoản của Bạn. Lúc này SaveNow sẽ tạm ứng khoản tiền bạn rút để chuyển về tài khoản của Bạn và thực hiện bán CCQ tương ứng với số tiền Bạn rút để hoàn trả.

An toàn, bảo mật là ưu tiên hàng đầu

Mã hóa dữ liệu
Phòng ngừa tấn công mạng
Phòng ngừa tấn công mạng
Sản phẩm bản quyền