.

Cách thức hoạt động của SaveNow

Công ty quản lý quỹ

Tiền đầu tư của bạn sẽ tới các Công ty quản lý quỹ hàng đầu tại Việt Nam. Tại đây, các chuyên gia tài chính hàng đầu sẽ thay bạn thực hiện đầu tư vào thị trường cổ phiếu hoặc trái phiếu...Bạn sẽ sở hữu số Chứng Chỉ Quỹ (CCQ) tương ứng với số tiền bạn đã đầu tư

Đầu tư cùng SaveNow thời đại 4.0

1
Truy cập và thiết lập tài khoản trên ứng dụng ViettelPay

- Mở ViettelPay, chọn mục "Tài chính, bảo hiểm"

- Chọn mục "Đầu tư số Savenow"

2
Đầu tư tích lũy an toàn, linh hoạt, dễ dàng

- Danh mục đầu tư tối ưu lợi nhuận

- Giao dịch sử dụng cổng thanh toán của ViettelPay

- Vốn đầu tư chỉ từ 1.000 ₫

- Lợi nhuận hấp dẫn

3
Quản lý minh bạch kết quả đầu tư tích lũy

- Minh bạch số Chứng chỉ quỹ sở hữu tương ứng số tiền đầu tư tích lũy

- Rút tiền mọi lúc mọi nơi

- Không có kỳ hạn cố định

Danh mục đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận

Biểu phí

Đăng ký
Miễn phí
Phí đầu tư
Miễn phí
Phí rút
Miễn phí

Tài sản >= 5 tháng

Phí duy trì tài khoản
0.09%/ tháng

Tối đa 25.000 ₫/ tháng

Một số Công ty quản lý Quỹ đầu tư

An toàn, bảo mật là ưu tiên hàng đầu

Mã hóa dữ liệu
Giao thức truyền tải bảo mật
Phòng ngừa tấn công mạng
Sản phẩm bản quyền