Luôn sẵn sàng giải đáp mọi vướng mắc của Quý khách hàng

Câu hỏi thường gặp

Tài sản khách hàng (KH) sở hữu là số lượng chứng chỉ quỹ (CCQ) tại các quỹ. Khi giá trị CCQ (NAV) tăng, tài sản KH sẽ tăng và ngược lại. Do đó, tiền lãi ở đây là do giá trị của CCQ tăng lên.

Vốn hợp tác kinh doanh được quyết định bởi khách hàng (KH) bằng cách đặt lệnh đầu tư qua hệ thống. Vốn đầu tư chỉ được xác nhận khi mà KH thực hiện chuyển khoản tới tài khoản ngân hàng của SaveNow.
Số tiền góp vốn sẽ được xác định bởi số tiền KH gửi tới Ngân hàng, chứ không phải số tiền đặt qua hệ thống.

Ví dụ: KH đặt lệnh chuyển khoản 1.000.000đ nhưng khi gửi thì chỉ gửi 989.000đ , thì số tiền góp vốn sẽ được xác định là 989.000đ.

Xác định từ thời gian khách hàng (KH) thực hiện đầu tư thành công cho tới thời điểm tài khoản của KH tại SaveNow có giá trị là 0 (không) đồng.

Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại SaveNow để kiểm tra giá trị tài sản của mình tại thời điểm đăng nhập. Giá trị tài sản của bạn tại thời điểm đó chính là kết quả hợp tác kinh doanh của bạn và SaveNow. Giá trị đó là giá trị mà bạn có thể đặt lệnh rút.
Tổng giá trị tài sản của bạn được thể hiện bởi số lượng chứng chỉ quỹ (CCQ) sở hữu và giá của 1 CCQ (NAV của quỹ đầu tư tài chính).

Căn cứ Khẩu vị rủi ro của Bạn và các phân tích từ các chuyên gia tài chính, thuật toán sử dụng, SaveNow đưa ra danh mục đầu tư tối ưu. Đây là các danh mục tốt nhất bởi vì không thể tìm được một danh mục nào khác tốt hơn về thu nhập mà lại không phải hy sinh về rủi ro (độ lệch) và ngược lại không thể tìm một danh mục nào khác có rủi ro ít hơn mà không phải hy sinh về thu nhập. Các danh mục đầu tư nằm phía dưới danh mục đầu tư tối ưu là không hiệu quả vì cùng một mức rủi ro nhưng  lại có thu nhập thấp hơn.

Chiến lược phải xác định mục tiêu đầu tư của Bạn bao gồm hầu hết hoặc tất cả các yếu tố sau đây:
- Tính an toàn: Hiểu rõ bản chất của tài sản cơ bản và tránh đầu tư toàn bộ tài sản vào một cổ phiếu/ 1 ngành. 
- Tính thanh khoản: Nhận thức rõ những hạn chế thanh khoản để xây dựng danh mục phù hợp theo hướng hạn chế đầu tư vào những cổ phiếu kém thanh khoản.
- Biến động giá: Nhận thức rõ sự biến động vốn có trong mỗi loại tài sản và cấu trúc danh mục đầu tư để hạn chế ảnh hưởng của biến động giá của cổ phiếu đơn lẻ đến toàn bộ danh mục – xây dựng danh mục đầu tư theo hướng tối thiểu hóa biến động giá tương quan với lợi nhuận.
- Đa dạng hóa: Điều quan trọng nhất và là chìa khóa thành công đầu tư đó là danh mục đầu tư là phải có sự đa dạng hóa theo ngành kinh tế và địa lý.
- Tính linh hoạt: Trong môi trường đầu tư hiện đại, biến động giá vừa đại diện cơ hội, vừa đại diện cho rủi ro. Danh mục đầu tư phải có đủ linh hoạt để thích ứng.

An toàn, bảo mật là ưu tiên hàng đầu

Mã hóa dữ liệu
Giao thức truyền tải bảo mật
Phòng ngừa tấn công mạng
Sản phẩm bản quyền