SaveNow là ứng dụng tiết kiệm thông minh, giúp Bạn lập kế hoạch và tiết kiệm cho mục tiêu mà Bạn hứng thú và có nhu cầu

Với mục tiêu cùng đầu tư vào các sản phẩm tài chính trên thị trường nhằm mục đích thu lợi nhuận dưới hình thức cùng SaveNow tham gia vào hợp đồng quản lý đầu tư với các tổ chức tài chính
Vốn hợp tác kinh doanh được quyết định bởi Bạn bằng cách đặt lệnh đầu tư qua hệ thống. Vốn đầu tư chỉ được xác nhận khi mà Bạn thực hiện chuyển khoản tới tài khoản ngân hàng của SaveNow.
Số tiền góp vốn sẽ được xác định bởi số tiền Bạn gửi tới Ngân hàng, chứ không phải số tiền đặt qua hệ thống. Ví dụ: Bạn đặt lệnh chuyển khoản 1.000.000đ nhưng khi gửi thì chỉ gửi 989.000đ, thì số tiền góp vốn sẽ được xác định là 989.000đ
Xác định từ thời gian Bạn thực hiện đầu tư thành công cho tới thời điểm tài khoản Bạn tại SaveNow có giá trị là 0 (không) đồng
Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại SaveNow để kiểm tra giá trị tài sản của mình tại thời điểm đăng nhập. Giá trị tài sản của Bạn tại thời điểm đó chính là kết quả hợp tác kinh doanh của Bạn và SaveNow. Giá trị đó là giá trị mà Bạn có thể đặt lệnh rút.
Tổng giá trị tài sản của Bạn được thể hiện bởi số lượng chứng chỉ quỹ (CCQ) sở hữu và giá của 1 CCQ (NAV của quỹ đầu tư tài chính).

Phí đăng kí tài khoản: Miễn phí. Hệ thống SaveNow không yêu cầu phải đầu tư liên tục hay đầu tư để mở và giữ tài khoản.

Phí đầu tư: Miễn phí. Các cổng thanh toán liên kết với SaveNow có thể thu phí dịch vụ. Phí này không do SaveNow thu, mỗi phương thức thanh toán khác nhau thì có thể có phí khác nhau.

Phí duy trì tài khoản:Phí duy trì được thu vào ngày đầu tiên trong tháng, có ghi lại chi tiết trong lịch sử giao dịch.

  • Phí duy trì = 0.09% * tiền hiện có và cao nhất là 25.000/ tháng.
  • Ví dụ, bạn đầu tư 1.000.000, bạn sẽ trả 900 vnd/ tháng; nếu bạn đầu tư nhiều, bạn sẽ chỉ phải trả tối đa 25000/tháng.

Phí Rút tiền: phí được tính trên mỗi lần rút

  • Dưới 05 tháng: 1.39% * tiền rút
  • Từ 05 tháng trở lên: miễn phí

Ví dụ: Đầu tư lần đầu số tiền 50.000đ cách đây 5 tháng và đầu tư lần 2 số tiền 50.000đ cách đây 3 tháng.

Trong trường hợp muốn rút 80.000đ thì phí rút sẽ được tính bằng 0% x 50.000 + 30.000 x 1.39% = 414 VNĐ

Phí bán CCQ: Miễn phí. Các cổng thanh toán liên kết với SaveNow có thể thu phí dịch vụ. Phí này không do SaveNow thu, mỗi phương thức thanh toán khác nhau thì có thể có phí khác nhau.

Với thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng chứng khoán, theo quy định tại Điều 16 Thông tư 92/2015/TT-BTC, Bạn sẽ phải nộp thuế với thuế suất 0,1% trên giá bán chứng khoán từng lần. Mức thuế này sẽ được SaveNow nộp hộ như trong hợp đồng điện tử.

Phí Rút tiền nhanh (tạm ứng): Phí rút tiền + 0.0375%/ngày*tiền tạm ứng. 

Với Rút tiền nhanh, Bạn sẽ được rút tối đa 90% giá trị tài sản trong tài khoản của Bạn. Lúc này SaveNow sẽ tạm ứng khoản tiền bạn rút để chuyển về tài khoản của Bạn và thực hiện bán CCQ tương ứng với số tiền Bạn rút để hoàn trả.

Phí đăng kí tài khoản: Miễn phí. Hệ thống SaveNow không yêu cầu phải đầu tư liên tục hay đầu tư để mở và giữ tài khoản.

Phí đầu tư: Miễn phí. Các cổng thanh toán liên kết với SaveNow có thể thu phí dịch vụ. Phí này không do SaveNow thu, mỗi phương thức thanh toán khác nhau thì có thể có phí khác nhau.

Phí duy trì tài khoản:Phí duy trì được thu vào ngày đầu tiên trong tháng, có ghi lại chi tiết trong lịch sử giao dịch.

  • Phí duy trì = 0.09% * tiền hiện có và cao nhất là 25.000/ tháng.
  • Ví dụ, bạn đầu tư 1.000.000, bạn sẽ trả 900 vnd/ tháng; nếu bạn đầu tư nhiều, bạn sẽ chỉ phải trả tối đa 25.000/tháng.

Phí Rút tiền: phí được tính trên mỗi lần rút

  • Dưới 05 tháng: 1.39% * tiền rút
  • Từ 05 tháng trở lên: miễn phí

Ví dụ: Đầu tư lần đầu số tiền 50.000đ cách đây 5 tháng và đầu tư lần 2 số tiền 50.000đ cách đây 3 tháng.

Trong trường hợp muốn rút 80.000đ thì phí rút sẽ được tính bằng 0% x 50.000 + 30.000 x 1.39% = 414 VNĐ

Phí bán CCQ: Miễn phí. Các cổng thanh toán liên kết với SaveNow có thể thu phí dịch vụ. Phí này không do SaveNow thu, mỗi phương thức thanh toán khác nhau thì có thể có phí khác nhau.

Với thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng chứng khoán, theo quy định tại Điều 16 Thông tư 92/2015/TT-BTC, Bạn sẽ phải nộp thuế với thuế suất 0,1% trên giá bán chứng khoán từng lần. Mức thuế này sẽ được SaveNow nộp hộ như trong hợp đồng điện tử.

Do Danh mục đầu tư của bạn bao gồm nhiều quỹ mở khác nhau nên thời gian khớp lệnh để bán CCQ phải mất một thời gian tương ứng.  Ví dụ, Danh mục đầu tư của Bạn gồm quỹ A và quỹ B, thời gian khớp lệnh của quỹ A vào thứ Hai và thời gian khớp lệnh của quỹ B vào thứ Sáu. Khi bạn Rút tiền vào thứ Tư, tài khoản của bạn sẽ hoàn thành khớp lệnh vào thứ Sáu và thứ Hai tuần tới. Sau thời gian khớp lệnh T+5 (T: là thời điểm khớp lệnh), các quỹ mới chuyển tiền về tài khoản của Bạn. Như vậy, tính từ thời điểm Bạn rút tiền thông thường đến thời điểm tiền về tài khoản sẽ mất 1 khoảng thời gian T+5 (không tính T7 và CN).

Phí Rút tiền nhanh (tạm ứng): Phí rút tiền + 0.0375%/ngày. 

Với Rút tiền nhanh, Bạn sẽ được rút tối đa 90% giá trị tài sản trong tài khoản của Bạn. Lúc này SaveNow sẽ tạm ứng khoản tiền bạn rút để chuyển về tài khoản của Bạn và thực hiện bán CCQ tương ứng với số tiền Bạn rút để hoàn trả.

Không sẵn sàng đầu tư khi nhận thấy nguồn vốn có thể gặp rủi ro. Khoản thu về được dựa trên mức lãi suất phổ biến tương ứng hoặc không tương ứng với tốc độ lạm phát. Chiến lược đầu tư tối ưu cho KVRR an toàn là đầu tư 100% vào giá trị
Sẵn sàng chấp nhận một mức độ rủi ro trong đầu tư thấp và mong muốn bảo vệ nguồn vốn khỏi tác động của lạm phát.
Giá trị của nguồn vốn có thể biến động và sụt giảm thấp hơn khoản đầu tư ban đầu ở mức độ thấp. Chiến lược đầu tư tối ưu cho KVRR cẩn trọng là đầu tư 80% vào giá trị và 20% vào tăng trưởng
Sẵn sàng chấp nhận:
• Một mức độ rủi ro cao và biến động trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đổi lại với khoản lợi nhuận có thể thu về cao hơn đáng kể so với mức lạm phát.
• Giá trị của nguồn vốn có thể biến động và sụt giảm thấp hơn đáng kể so với khoản đầu tư ban đầu.
• Biên độ dao động nhiều hơn so với nhà đầu tư “Cân bằng”.
Chiến lược đầu tư tối ưu cho KVRR cân bằng là đầu tư 30% vào giá trị và 70% vào tăng trưởng
Sẵn sàng chấp nhận:
• Một mức độ rủi ro rất cao và biến động trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đổi lại với khoản lợi nhuận có thể thu về rất lớn.
• Giá trị của nguồn vốn có thể biến động và sụt giảm thấp hơn đáng kể  so với khoản đầu tư ban đầu.
• Biên độ dao động nhiều hơn so với nhà đầu tư “Mạo hiểm”.
Chiến lược đầu tư tối ưu cho KVRR cân bằng là đầu tư 10% vào giá trị và 90% vào tăng trưởng
Tương ứng với mỗi Khẩu vị rủi ro phù hợp do Bạn lựa chọn sẽ là một danh mục đầu tư tối ưu theo chiến lược. Danh mục đầu tư sẽ bao gồm các quỹ đầu tư khác nhau nhằm giảm thiểu rủi ro cho Bạn, đồng thời cũng được tái cơ cấu thường xuyên theo thị trường nhằm đảm bảo mục tiêu đầu tư của Bạn.
SaveNow xây dựng cơ sở danh mục dựa trên những phân tích vĩ mô, đánh giá kịch bản thị trường, phân tích cụ thể từng cổ phiếu trong danh mục kết hợp với phương pháp quy hoạch phi tuyến, thuật toán đơn hình – tối ưu hóa dựa trên lý thuyết danh mục hiệu quả của Harry Markowitz.
Harry Markowitz đã mô hình hóa quá trình lựa chọn danh mục đầu tư (nhờ đó đoạt giải Nobel kinh tế năm 1990) dưới dạng một bài toán quy hoạch phi tuyến (bài toán Markowitz).
Để xác định danh mục tối ưu của Bạn căn cứ trên Khẩu vị rủi ro Bạn đã lựa chọn, đôi ngũ chuyên gia của SaveNow cùng các công cụ dự báo sẽ thực hiện:
- Đánh giá mức độ tăng trưởng của thị trường theo thời gian
- Đánh giá triển vọng của từng quỹ đầu tư căn cứ trên mức độ tăng trưởng của thị trường
- Tính toán lợi nhuận kỳ vọng, độ lệch chuẩn và ma trận phương sai/hiệp phương sai
- Xây dựng đường danh mục đầu tư tối ưu
Căn cứ Khẩu vị Rủi ro của Bạn và các phân tích từ các chuyên gia tài chính, thuật toán sử dụng, SaveNow đưa ra danh mục đầu tư tối ưu. Đây là các danh mục tốt nhất bởi vì không thể tìm được một danh mục nào khác tốt hơn về thu nhập mà lại không phải hy sinh về rủi ro (độ lệch) và ngược lại không thể tìm một danh mục nào khác có rủi ro ít hơn mà không phải hy sinh về thu nhập. Các danh mục đầu tư nằm phía dưới danh mục đầu tư tối ưu là không hiệu quả vì cùng một mức rủi ro nhưng lại có thu nhập thấp hơn
Căn cứ phân tích thị trường và thuật toán tối ưu danh mục đầu tư, để đảm bảo an toàn và lợi nhuận tối đa của bạn, SaveNow sẽ tiến hành tái cơ cấu danh mục đầu tư, giữ nguyên Khẩu vị Rủi ro Bạn đã chọn. Ví dụ: bạn đã lựa chọn KVRR1 với danh mục đầu tư tối ưu tại thời điểm đó là đầu tư vào quỹ 1, quỹ 2 và quỹ 3 với tỷ trọng 20%, 50% và 30%. Khi thị trường thay đổi, các phân tích sẽ chỉ ra với KVRR1 tại thời điểm này nên đầu tư vào vào quỹ 1: 30%, quỹ  5: 20% và quỹ 6: 50%; chương trình sẽ tự động thực hiện tái cơ cấu danh mục đầu tư trên tổng tài sản không đổi của Bạn.

Tăng giảm tài sản của Bạn đều do thị trường và hoạt động của các quỹ quyết định. Khoản đầu tư của Bạn sẽ được các công ty quản lý quỹ có mặt trên hệ thống SaveNow thực hiện quản lý và đầu tư vào thị trường cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá hoặc tiền gửi để tăng trưởng cho khoản đầu tư đó. Quỹ sẽ chỉ gửi lại Bạn chứng chỉ quỹ (CCQ). Các CCQ đều có giá. Bạn đầu tư bao nhiêu thì sẽ nhận về số lượng CCQ với giá tương đương bấy nhiêu. Bạn sẽ có lợi nhuận khi số CCQ Bạn đang sở hữu tăng giá hoặc ngược lại. Tài sản của Bạn có thể tăng hoặc giảm hoặc đứng yên tùy vào tình hình thị trường và hoạt động của các quỹ.Ngoài ra, trong một số trường hợp như đầu tư lần đầu hoặc chuyển cấu trúc, các quỹ đang trong quá trình xác nhận cũng có thể khiến tài sản của bạn tạm thời đứng yên, không tăng không giảm

Chiến lược phải xác định mục tiêu đầu tư của Bạn bao gồm hầu hết hoặc tất cả các yếu tố sau đây:
- Tính an toàn: Hiểu rõ bản chất của tài sản cơ bản và tránh đầu tư toàn bộ tài sản vào một cổ phiếu/ 1 ngành. 
- Tính thanh khoản: Nhận thức rõ những hạn chế thanh khoản để xây dựng danh mục phù hợp theo hướng hạn chế đầu tư vào những cổ phiếu kém thanh khoản.
- Biến động giá: Nhận thức rõ sự biến động vốn có trong mỗi loại tài sản và cấu trúc danh mục đầu tư để hạn chế ảnh hưởng của biến động giá của cổ phiếu đơn lẻ đến toàn bộ danh mục – xây dựng danh mục đầu tư theo hướng tối thiểu hóa biến động giá tương quan với lợi nhuận.
- Đa dạng hóa: Điều quan trọng nhất và là chìa khóa thành công đầu tư đó là danh mục đầu tư là phải có sự đa dạng hóa theo ngành kinh tế và địa lý.
- Tính linh hoạt: Trong môi trường đầu tư hiện đại, biến động giá vừa đại diện cơ hội, vừa đại diện cho rủi ro. Danh mục đầu tư phải có đủ linh hoạt để thích ứng.
Thông thường,giao dịch đầu tư theo thông lệ thị trường sẽ cần một thời gian nhất định để hoàn thành. Khi Bạn quyết định đầu tư tại SaveNow, chương trình sẽ hiện trạng thái chờ đối với giao dịch của Bạn; SaveNow căn cứ quyết định của Bạn sẽ thực hiện mua các Chứng chỉ quỹ phù hợp với danh mục đầu tư Bạn đã chọn; sau khi các quỹ xác nhận giao dịch thành công, chương trình sẽ tự động chuyển trạng thái từ chờ sang hoàn thành, lúc này, tài sản của Bạn sẽ được thể hiện bằng số lượng chứng chỉ Quỹ  Bạn sở hữu tại các Quỹ và giá trị của từng Chứng chỉ quỹ. 
Nếu bạn đã chuyển tiền đầu tư quá 02 ngày mà chưa được cập nhật tài khoản trên chương trình, rất có thể đã có sai sót hoặc trục trặc kỹ thuật nào đó cần xử lý.
Khi rút tiền, tiền sẽ được rút về tài khoản mà Bạn đã cập nhật đăng kí. Chính ví vậy, để quá trình rút tiền suôn sẻ, Bạn cần nhập chính xác các thông tin tài khoản ngân hàng. Rút tiền sai thông tin sẽ dẫn đến số tiền rút ra bị tạm giữ. Trong trường hợp sai thông tin tài khoản, ngân hàng sẽ chuyển trả lại tài khoản của SaveNow. Khi đó, SaveNow sẽ gửi email thông báo. Để giải quyết vấn đề phát sinh, Bạn cần cung cấp lại email và số điện thoại đăng kí.

Các giao dịch đầu tư danh mục và rút tiền thì sẽ mất thời gian để hoàn thành. Nếu giao dịch của Quý khách hàng lâu hơn 5 ngày làm việc, Quý khách hàng có thể kiểm tra lại do có sai sót về mặt chuyển khoản hoặc đã có trục trặc kĩ thuật nào đó xảy ra. Trong trường hợp đó thì đừng lo lắng mà hãy bình tĩnh làm theo chỉ dẫn dưới đây:
Bước 1: Gọi điện cho trung tâm CSKH của SaveNow qua hỗ trợ messenger hoặc Email hoặc số hotline
Bước 2: Cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
Bước 3: Chờ đợi thời gian SaveNow kiểm tra và phản hồi1

Trường hợp tiền xác nhận giảm sau khi đặt lệnh rút thì bạn hiểu cơ chế thực sự của đặt lệnh rút như sau:
- Khi bạn đặt lệnh rút có nghĩa là bạn đặt lệnh bán Chứng Chỉ Quỹ (CCQ) của các quỹ mà bạn sở hữu;
- Mỗi quỹ có thời gian khớp lệnh giao dịch khác nhau. 
- Bạn đặt lệnh rút đúng vào tuần thị trường đang đi xuống/ lên nên giá trị mỗi CCQ bị giảm/tăng tại phiên giao dịch đó. Và SaveNow luôn phản ánh đúng giá trị tài sản của người dùng sau khi chốt các phiên giao dịch

Khi Bạn rút tiền, SaveNow thực hiện bán Chứng chỉ quỹ do bạn sở hữu tương ứng với số tiền bạn muốn rút. Do các quỹ có thời gian khớp lệnh khác nhau nên giao dịch sẽ mất thời gian để hoàn thành. Để đáp ứng linh hoạt nhu cầu của Bạn, SaveNow sẵn sàng ứng trước cho bạn số tiền tương đương 90% tổng tài sản bạn đang sở hữu. Ví dụ Bạn đang có tài sản tại SaveNow là 1.000.000 vnđ, Bạn có thể được tạm ứng  ≤ 900.000 vnđ khi rút tiền. Lưu ý Bạn sẽ bị tính một khoản phí nhỏ khi thực hiện rút tiền.

Sẵn sàng chấp nhận:
• Một mức độ rủi ro cao hơn đổi lại khả năng khoản lợi nhuận thu được sẽ nhiều hơn khoản tiền gửi trong trung hạn hoặc dài hạn (tương đương 5 năm) và mong muốn bảo vệ nguồn vốn khỏi tác động của lạm phát.
• Giá trị của nguồn vốn có thể biến động và sụt giảm thấp hơn khoản đầu tư ban đầu.
• Biên độ dao động nhiều hơn so với nhà đầu tư “Cẩn Trọng”.
Chiến lược đầu tư tối ưu cho KVRR cân bằng là đầu tư 50% vào giá trị và 50% vào tăng trưởng

An toàn, bảo mật là ưu tiên hàng đầu

Mã hóa dữ liệu
Phòng ngừa tấn công mạng
Phòng ngừa tấn công mạng
Sản phẩm bản quyền