Biểu phí SaveNow và cách tính phí

STT Nội dung An toàn, Cẩn trọng, Cân bằng, Mạo hiểm, Đầu cơ Tự chọn Siêu An toàn
1 Điều kiện tham gia

Không

Tài sản tại một trong các danh mục đầu tư An toàn, Cẩn trọng, Cân bằng, Mạo hiểm, Đầu cơ >= 1 triệu đồng

Khi tài sản tại một trong các danh mục đầu tư trên < 1 triệu, danh mục tự chọn sẽ bị khoá tính năng đầu tư mới

Không

2 Phí giao dịch mua/bán

SaveNow không thu phí. Phí này do các công ty quản lý quỹ thực hiện thu 0% - 2% trên tổng số tiền đầu tư và được ghi nhận tại lịch sử giao dịch (tham khảo tại đây để biết thêm chi tiết)

SaveNow thực hiện chi trả phí mua chứng chỉ quỹ cho khách hàng có tài khoản từ 1 triệu trở lên 

SaveNow thực hiện chi trả phí mua và bán chứng chỉ quỹ cho khách hàng có tài khoản từ 10 triệu trở lên.

SaveNow thực hiện chi trả phí mua chứng chỉ quỹ cho khách hàng đầu tư lần đầu tiên.

SaveNow không thu phí. Phí này do các công ty quản lý quỹ thực hiện thu 0% - 2% trên tổng số tiền đầu tư và được ghi nhận tại lịch sử giao dịch (tham khảo tại đây để biết thêm chi tiết)

Miễn phí

3 Phí duy trì tài sản

Phí duy trì được thu vào ngày đầu tiên của tháng, có ghi lại chi tiết trong lịch sử giao dịch.

Phí duy trì = 0.09% * tiền hiện có và cao nhất là 25.000 VNĐ/tháng.

Miễn phí duy trì đối với các khách hàng có tài khoản nhỏ hơn 50.000 VNĐ.

Miễn phí

Miễn phí

4 Phí rút tiền thông thường

Dưới 05 tháng: 1.39% * tiền rút

Từ 05 tháng trở lên: miễn phí

Ví dụ: Đầu tư lần đầu số tiền 50.000đ cách đây 5 tháng và đầu tư lần 2 số tiền 50.000đ cách đây 3 tháng. Trong trường hợp muốn rút 80.000đ thì phí rút sẽ được tính bằng 0% x 50.000 + 30.000 x 1.39% = 414 VNĐ

Miễn phí

Miễn phí

5 Phí rút tiền nhanh

Khách hàng thực hiện rút nhanh một khoản tiền sẽ được chi trả 02 lần:

- Lần 1: ứng trước ngay 90% tài sản giao dịch đó về tài khoản

- Lần 2: 10% tài sản còn lại sẽ được trả thông thường sau 07 ngày làm việc (không kể thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày Lễ).

- Phần tài sản 10% trả thông thường sẽ được bù trừ khi có giá trị khớp lệnh thực tế của tổng tài sản giao dịch.

- Phí rút nhanh = Phí rút thường + 0.0375%/ngày x Tiền tạm ứng

Không có chức năng rút nhanh. Giao dịch theo lịch giao dịch của Quỹ công bố

Không có chức năng rút nhanh. Giao dịch hàng ngày

6 Thuế thu nhập cá nhân

Với thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng chứng khoán, theo quy định tại Điều 16 Thông tư 92/2015/TT-BTC, bạn sẽ phải nộp thuế với thuế suất 0,1% trên giá bán chứng khoán từng lần.

Mức thuế này sẽ được SaveNow nộp hộ như trong hợp đồng điện tử.

An toàn, bảo mật là ưu tiên hàng đầu

Mã hóa dữ liệu
Giao thức truyền tải bảo mật
Phòng ngừa tấn công mạng
Sản phẩm bản quyền