Tương ứng với mỗi Khẩu vị rủi ro phù hợp do Bạn lựa chọn sẽ là một danh mục đầu tư tối ưu theo chiến lược. Danh mục đầu tư sẽ bao gồm các quỹ đầu tư khác nhau nhằm giảm thiểu rủi ro cho Bạn, đồng thời cũng được tái cơ cấu thường xuyên theo thị trường nhằm đảm bảo mục tiêu đầu tư của Bạn.
SaveNow xây dựng cơ sở danh mục dựa trên những phân tích vĩ mô, đánh giá kịch bản thị trường, phân tích cụ thể từng cổ phiếu trong danh mục kết hợp với phương pháp quy hoạch phi tuyến, thuật toán đơn hình – tối ưu hóa dựa trên lý thuyết danh mục hiệu quả của Harry Markowitz.
Harry Markowitz đã mô hình hóa quá trình lựa chọn danh mục đầu tư (nhờ đó đoạt giải Nobel kinh tế năm 1990) dưới dạng một bài toán quy hoạch phi tuyến (bài toán Markowitz).
Để xác định danh mục tối ưu của Bạn căn cứ trên Khẩu vị rủi ro Bạn đã lựa chọn, đôi ngũ chuyên gia của SaveNow cùng các công cụ dự báo sẽ thực hiện:
- Đánh giá mức độ tăng trưởng của thị trường theo thời gian
- Đánh giá triển vọng của từng quỹ đầu tư căn cứ trên mức độ tăng trưởng của thị trường
- Tính toán lợi nhuận kỳ vọng, độ lệch chuẩn và ma trận phương sai/hiệp phương sai
- Xây dựng đường danh mục đầu tư tối ưu
Căn cứ Khẩu vị Rủi ro của Bạn và các phân tích từ các chuyên gia tài chính, thuật toán sử dụng, SaveNow đưa ra danh mục đầu tư tối ưu. Đây là các danh mục tốt nhất bởi vì không thể tìm được một danh mục nào khác tốt hơn về thu nhập mà lại không phải hy sinh về rủi ro (độ lệch) và ngược lại không thể tìm một danh mục nào khác có rủi ro ít hơn mà không phải hy sinh về thu nhập. Các danh mục đầu tư nằm phía dưới danh mục đầu tư tối ưu là không hiệu quả vì cùng một mức rủi ro nhưng lại có thu nhập thấp hơn
Căn cứ phân tích thị trường và thuật toán tối ưu danh mục đầu tư, để đảm bảo an toàn và lợi nhuận tối đa của bạn, SaveNow sẽ tiến hành tái cơ cấu danh mục đầu tư, giữ nguyên Khẩu vị Rủi ro Bạn đã chọn. Ví dụ: bạn đã lựa chọn KVRR1 với danh mục đầu tư tối ưu tại thời điểm đó là đầu tư vào quỹ 1, quỹ 2 và quỹ 3 với tỷ trọng 20%, 50% và 30%. Khi thị trường thay đổi, các phân tích sẽ chỉ ra với KVRR1 tại thời điểm này nên đầu tư vào vào quỹ 1: 30%, quỹ  5: 20% và quỹ 6: 50%; chương trình sẽ tự động thực hiện tái cơ cấu danh mục đầu tư trên tổng tài sản không đổi của Bạn.

An toàn, bảo mật là ưu tiên hàng đầu

Mã hóa dữ liệu
Phòng ngừa tấn công mạng
Phòng ngừa tấn công mạng
Sản phẩm bản quyền