Luôn sẵn sàng giải đáp mọi vướng mắc của Quý khách hàng

Câu hỏi thường gặp

Khẩu vị rủi ro (KVRR) ở đây nghĩa là mức độ chấp nhận của bạn khi rủi ro xuất hiện. Cụ thể là bạn chấp nhận như thế nào khi tham gia đầu tư tài chính. Và quan trọng hơn nữa là, với KVRR như vậy thì hình thức đầu tư tài chính nào là phù hợp với bạn.

Trước khi đầu tư trên SaveNow thì SaveNow sẽ cùng bạn khảo sát nhanh một số câu hỏi nhanh để có thể xác định được KVRR của bạn và đề xuất phương án đầu tư tối ưu.

Tại Save Now, có 5 khẩu vị rủi ro và tương ứng mỗi khẩu vị rủi ro này sẽ tối ưu quản trị rủi ro bằng một Danh mục đầu tư.

  • Khẩu vị rủi ro: An toàn

Không sẵn sàng đầu tư khi nhận thấy nguồn vốn có thể gặp rủi ro. Khoản thu về được dựa trên mức lãi suất phổ biến tương ứng hoặc không tương ứng với tốc độ lạm phát. Chiến lược đầu tư tối ưu cho KVRR an toàn là đầu tư 100% vào giá trị

  • Khẩu vị rủi ro: Cẩn trọng

Sẵn sàng chấp nhận một mức độ rủi ro trong đầu tư thấp và mong muốn bảo vệ nguồn vốn khỏi tác động của lạm phát.
Giá trị của nguồn vốn có thể biến động và sụt giảm thấp hơn khoản đầu tư ban đầu ở mức độ thấp. Chiến lược đầu tư tối ưu cho KVRR cẩn trọng là đầu tư 80% vào giá trị và 20% vào tăng trưởng

  • Khẩu vị rủi ro: Cân bằng

Sẵn sàng chấp nhận:
- Một mức độ rủi ro cao hơn đổi lại khả năng khoản lợi nhuận thu được sẽ nhiều hơn khoản tiền gửi trong trung hạn hoặc dài hạn (tương đương 5 năm) và mong muốn bảo vệ nguồn vốn khỏi tác động của lạm phát.
- Giá trị của nguồn vốn có thể biến động và sụt giảm thấp hơn khoản đầu tư ban đầu.
- Biên độ dao động nhiều hơn so với nhà đầu tư “Cẩn Trọng”.
Chiến lược đầu tư tối ưu cho KVRR cân bằng là đầu tư 50% vào giá trị và 50% vào tăng trưởng

  • Khẩu vị rủi ro: Mạo hiểm

Sẵn sàng chấp nhận:
- Một mức độ rủi ro cao và biến động trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đổi lại với khoản lợi nhuận có thể thu về cao hơn đáng kể so với mức lạm phát.
- Giá trị của nguồn vốn có thể biến động và sụt giảm thấp hơn đáng kể so với khoản đầu tư ban đầu.
- Biên độ dao động nhiều hơn so với nhà đầu tư “Cân bằng”.
Chiến lược đầu tư tối ưu cho KVRR mạo hiểm là đầu tư 30% vào giá trị và 70% vào tăng trưởng

  • Khẩu vị rủi ro: Đầu cơ

Sẵn sàng chấp nhận:
- Một mức độ rủi ro rất cao và biến động trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đổi lại với khoản lợi nhuận có thể thu về rất lớn.
- Giá trị của nguồn vốn có thể biến động và sụt giảm thấp hơn đáng kể  so với khoản đầu tư ban đầu.
- Biên độ dao động nhiều hơn so với nhà đầu tư “Mạo hiểm”.
Chiến lược đầu tư tối ưu cho KVRR đầu cơ là đầu tư 10% vào giá trị và 90% vào tăng trưởng

An toàn, bảo mật là ưu tiên hàng đầu

Mã hóa dữ liệu
Giao thức truyền tải bảo mật
Phòng ngừa tấn công mạng
Sản phẩm bản quyền