Phí đăng kí tài khoản: Miễn phí. Hệ thống SaveNow không yêu cầu phải đầu tư liên tục hay đầu tư để mở và giữ tài khoản.

Phí đầu tư: Miễn phí. Các cổng thanh toán liên kết với SaveNow có thể thu phí dịch vụ. Phí này không do SaveNow thu, mỗi phương thức thanh toán khác nhau thì có thể có phí khác nhau.

Phí duy trì tài khoản:Phí duy trì được thu vào ngày đầu tiên trong tháng, có ghi lại chi tiết trong lịch sử giao dịch.

  • Phí duy trì = 0.09% * tiền hiện có và cao nhất là 25.000/ tháng.
  • Ví dụ, bạn đầu tư 1.000.000, bạn sẽ trả 900 vnd/ tháng; nếu bạn đầu tư nhiều, bạn sẽ chỉ phải trả tối đa 25.000/tháng.

Phí Rút tiền: phí được tính trên mỗi lần rút

  • Dưới 05 tháng: 1.39% * tiền rút
  • Từ 05 tháng trở lên: miễn phí

Ví dụ: Đầu tư lần đầu số tiền 50.000đ cách đây 5 tháng và đầu tư lần 2 số tiền 50.000đ cách đây 3 tháng.

Trong trường hợp muốn rút 80.000đ thì phí rút sẽ được tính bằng 0% x 50.000 + 30.000 x 1.39% = 414 VNĐ

Phí bán CCQ: Miễn phí. Các cổng thanh toán liên kết với SaveNow có thể thu phí dịch vụ. Phí này không do SaveNow thu, mỗi phương thức thanh toán khác nhau thì có thể có phí khác nhau.

Với thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng chứng khoán, theo quy định tại Điều 16 Thông tư 92/2015/TT-BTC, Bạn sẽ phải nộp thuế với thuế suất 0,1% trên giá bán chứng khoán từng lần. Mức thuế này sẽ được SaveNow nộp hộ như trong hợp đồng điện tử.

Do Danh mục đầu tư của bạn bao gồm nhiều quỹ mở khác nhau nên thời gian khớp lệnh để bán CCQ phải mất một thời gian tương ứng.  Ví dụ, Danh mục đầu tư của Bạn gồm quỹ A và quỹ B, thời gian khớp lệnh của quỹ A vào thứ Hai và thời gian khớp lệnh của quỹ B vào thứ Sáu. Khi bạn Rút tiền vào thứ Tư, tài khoản của bạn sẽ hoàn thành khớp lệnh vào thứ Sáu và thứ Hai tuần tới. Sau thời gian khớp lệnh T+5 (T: là thời điểm khớp lệnh), các quỹ mới chuyển tiền về tài khoản của Bạn. Như vậy, tính từ thời điểm Bạn rút tiền thông thường đến thời điểm tiền về tài khoản sẽ mất 1 khoảng thời gian T+5 (không tính T7 và CN).

Phí Rút tiền nhanh (tạm ứng): Phí rút tiền + 0.0375%/ngày. 

Với Rút tiền nhanh, Bạn sẽ được rút tối đa 90% giá trị tài sản trong tài khoản của Bạn. Lúc này SaveNow sẽ tạm ứng khoản tiền bạn rút để chuyển về tài khoản của Bạn và thực hiện bán CCQ tương ứng với số tiền Bạn rút để hoàn trả.

Không sẵn sàng đầu tư khi nhận thấy nguồn vốn có thể gặp rủi ro. Khoản thu về được dựa trên mức lãi suất phổ biến tương ứng hoặc không tương ứng với tốc độ lạm phát. Chiến lược đầu tư tối ưu cho KVRR an toàn là đầu tư 100% vào giá trị
Sẵn sàng chấp nhận một mức độ rủi ro trong đầu tư thấp và mong muốn bảo vệ nguồn vốn khỏi tác động của lạm phát.
Giá trị của nguồn vốn có thể biến động và sụt giảm thấp hơn khoản đầu tư ban đầu ở mức độ thấp. Chiến lược đầu tư tối ưu cho KVRR cẩn trọng là đầu tư 80% vào giá trị và 20% vào tăng trưởng
Sẵn sàng chấp nhận:
• Một mức độ rủi ro cao và biến động trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đổi lại với khoản lợi nhuận có thể thu về cao hơn đáng kể so với mức lạm phát.
• Giá trị của nguồn vốn có thể biến động và sụt giảm thấp hơn đáng kể so với khoản đầu tư ban đầu.
• Biên độ dao động nhiều hơn so với nhà đầu tư “Cân bằng”.
Chiến lược đầu tư tối ưu cho KVRR cân bằng là đầu tư 30% vào giá trị và 70% vào tăng trưởng
Sẵn sàng chấp nhận:
• Một mức độ rủi ro rất cao và biến động trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đổi lại với khoản lợi nhuận có thể thu về rất lớn.
• Giá trị của nguồn vốn có thể biến động và sụt giảm thấp hơn đáng kể  so với khoản đầu tư ban đầu.
• Biên độ dao động nhiều hơn so với nhà đầu tư “Mạo hiểm”.
Chiến lược đầu tư tối ưu cho KVRR cân bằng là đầu tư 10% vào giá trị và 90% vào tăng trưởng

Sẵn sàng chấp nhận:
• Một mức độ rủi ro cao hơn đổi lại khả năng khoản lợi nhuận thu được sẽ nhiều hơn khoản tiền gửi trong trung hạn hoặc dài hạn (tương đương 5 năm) và mong muốn bảo vệ nguồn vốn khỏi tác động của lạm phát.
• Giá trị của nguồn vốn có thể biến động và sụt giảm thấp hơn khoản đầu tư ban đầu.
• Biên độ dao động nhiều hơn so với nhà đầu tư “Cẩn Trọng”.
Chiến lược đầu tư tối ưu cho KVRR cân bằng là đầu tư 50% vào giá trị và 50% vào tăng trưởng

An toàn, bảo mật là ưu tiên hàng đầu

Mã hóa dữ liệu
Phòng ngừa tấn công mạng
Phòng ngừa tấn công mạng
Sản phẩm bản quyền