Luôn sẵn sàng giải đáp mọi vướng mắc của Quý khách hàng

Câu hỏi thường gặp

Chứng chỉ quỹ (Exchange Traded Fund) là loại chứng khoán xác nhận một phần quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với vốn góp của quỹ đại chúng.

Trong đó quỹ đại chúng là quỹ đầu tư chứng khoán được hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư, nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ việc đa dạng hóa đầu tư vào chứng khoán hoặc các dạng tài sản đầu tư khác. Việc đầu tư này mang mục đích phân tán rủi ro. Tuy nhiên:

 • Nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hàng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ.

Nhà đầu tư khi góp vốn vào quỹ đại chúng thì việc mua chứng chỉ quỹ để đảm bảo cũng như xác nhận sự góp vốn của bản thân vào quỹ chung đó.

Quỹ đầu tư (quỹ đại chúng), là quỹ huy động vốn từ nhà đầu tư để đầu tư vào các loại tài sản tuân thủ theo mục tiêu được xác định. Nói một cách khác, Quỹ đầu tư là định chế tài chính trung gian phi ngân hàng thu hút tiền nhàn rỗi từ các nguồn khác nhau để đầu tư vào các cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hay các loại tài sản khác. 

Quỹ được quản lý bởi đội ngũ chuyên gia và được ngân hàng giám sát cùng các cơ quan thẩm quyền khác.

Công ty Quản lý quỹ là đơn vị quản lý các quỹ đầu tư, hay các quỹ đầu tư chính là các sản phẩm - dịch vụ mà công ty quản lý quỹ cung cấp cho khách hàng

Danh mục đầu tư hay tiếng anh thường gọi là Portfolio Investment là một danh mục tổng hợp các sản phẩm đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau mục đích là để đạt được lợi nhuận cao và giảm rủi ro trong tổng thể đầu tư.

Đối với các nhà đầu tư tài chính, danh mục đầu tư đặc biệt quan trọng vì nó giúp họ quản lý tốt được nguồn vốn bỏ ra, phân tán rủi ro và đôi khi là cộng hưởng lợi nhuận hiệu quả

Sau khi nạp tiền đầu tư, Save Now sẽ giúp bạn mua các chứng chỉ quỹ ứng với số tiền bạn đầu tư tại các quỹ mở. Bạn cần chờ cho các lệnh giao dịch này hoàn thành, khi tất cả các lệnh giao dịch đã ở trạng thái hoàn thành thì nghĩa là lệnh mua chứng chỉ quỹ của bạn đã thành công

 • Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam (VTBF)
 • Quỹ đầu tư chủ động VND (VNDAF)
 • Quỹ hoán đổi danh mục (ETFVN30/E1VFVN30)
 • Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF)
 • Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng (BVPF)
 • Quỹ đầu tư trái phiếu SSI (SSIBF)
 • Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SCA)
 • Quỹ đầu tư Trái phiếu Việt nam (VFMVFB)
 • Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1)
 • Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth (VFF)
 • Quỹ đầu tư trái phiếu linh họat Techcom (TCFF)
 • Quỹ đầu tư trái phiếu TCBF (TCBF)

Khi lệnh đầu tư của bạn vẫn ở trạng thái “Đang xử lý” nghĩa là lệnh đầu tư đó vẫn đang chờ các quỹ mà bạn đầu tư khớp lệnh và trả kết quả khớp lệnh, khi đó lệnh đầu tư của bạn vẫn chưa hoàn thành nên tiền đầu tư của bạn chưa được cập nhật trên hệ thống.

Vì mỗi danh mục đầu tư vào nhiều quỹ khác nhau, mỗi quỹ lại có lịch giao dịch và thời gian trả kết quả khác nhau nên cần khoảng thời gian là 7-8 ngày làm việc (không tính ngày bạn đầu tư, thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ tết) để khoản đầu tư được cập nhật trên SaveNow.

Tiền đầu tư của bạn được phân bổ thành công đến Công ty quản lý quỹ khi các lệnh của chứng chỉ quỹ của bạn thành công, nghĩa là khi lệnh mua chứng chỉ quỹ của bạn đã được các quỹ khớp lệnh thành công.

Tài sản của bạn tăng hay giảm phụ thuộc vào giá trị tài sản ròng NAV của các quỹ bạn đầu tư. Khi giá trị tài sản ròng NAV của các quỹ bạn đầu tư tăng thì tài sản của bạn tăng, và ngược lại khi Giá trị tài sản ròng NAV của các quỹ bạn đầu tư giảm thì tài sản của bạn sẽ bị giảm theo

Khi tài khoản SaveNow của bạn có lệnh đầu tư hoặc rút tiền chưa hoàn thành hoặc khi tài khoản của bạn nhỏ hơn 10.000 đồng thì bạn sẽ không chuyển đổi được danh mục đầu tư.

 

Tiền đầu tư của bạn khi đầu tư vào SaveNow sẽ bị giảm vì một vài lý do sau:

 • Tiền đầu tư của bạn sẽ được xác định rõ bằng số lượng chứng chỉ quỹ và định giá của chứng chỉ quỹ mà bạn đã đầu tư. Định giá của chứng chỉ quỹ là giá trị tài sản ròng NAV của quỹ. Khi Nav của các quỹ bạn đầu tư giảm thì giá trị chứng chỉ quỹ mà bạn sở hữu cũng sẽ giảm theo dẫn đến tiền đầu tư của bạn sẽ bị giảm.
 • Sau khi bạn rút tiền thành công, tiền đầu tư của bạn sẽ bị giảm theo số tiền bạn rút.
 • Vào những ngày đầu tháng, SaveNow sẽ thực hiện thu phí duy trì tài khoản. Tổng tài sản của bạn sẽ bị giảm sau khi chương trình thu phí thành công.

An toàn, bảo mật là ưu tiên hàng đầu

Mã hóa dữ liệu
Giao thức truyền tải bảo mật
Phòng ngừa tấn công mạng
Sản phẩm bản quyền