Luôn sẵn sàng giải đáp mọi vướng mắc của Quý khách hàng

Câu hỏi thường gặp

Khi chuyển đổi danh mục đầu tư, chương trình sẽ thực hiện giao dịch bán các chứng chỉ quỹ (CCQ) thuộc danh mục hiện tại để mua lại CCQ theo tỉ lệ tài sản được thuật toán phân bổ tại danh mục chuyển đổi. Nếu đưa vào giao dịch, việc chuyển đổi sẽ hoàn thành sau 14 ngày.

Để tránh sự bất tiện này, chương trình hỗ trợ khách hàng (KH) chuyển đổi ngay với mức phí giao dịch được hiển thị cho KH quyết định và được ghi nhận trong lịch sử giao dịch. Thông thường, mức phí này bằng phí bán CCQ và phí mua CCQ do các quỹ thu. Tài sản của KH sau khi chuyển đổi sẽ được bảo toàn (sau khi đã trừ phí).

An toàn, bảo mật là ưu tiên hàng đầu

Mã hóa dữ liệu
Giao thức truyền tải bảo mật
Phòng ngừa tấn công mạng
Sản phẩm bản quyền